Vervoer gevaarlijke stoffen afgenomen

In Nederland is het vervoer van gevaarlijke stoffen afgenomen, volgens cijfers van het CBS. In het jaar 2021 werd er in totaal 644 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen over Nederlands grondgebied vervoerd. Dit cijfer vertegenwoordigt een afname van 9,3 procent ten opzichte van het jaar 2013. Interessant genoeg nam de aanvoer van gevaarlijke stoffen vanuit andere landen in dezelfde periode wel toe, met een stijging van 7,6 procent. Als ADR Veiligheidsadviseur houden we de ontwikkelingen op de voet.

Een opvallende trend is dat vooral het vervoer van gassen, zoals aardgas, de laatste jaren is afgenomen. In 2021 werd er meer dan 156 miljoen ton aan gassen vervoerd, wat neerkomt op een afname van 37,8 procent ten opzichte van 2013. Deze afname was voornamelijk merkbaar in het binnenlandse vervoer en de afvoer van gassen naar andere landen. Daarentegen is de aanvoer van gassen naar Nederland juist meer dan verdubbeld, met een totaal van 44,8 miljoen ton in 2021. Het merendeel van deze gassen wordt via pijpleidingen aangevoerd vanuit landen als Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.

Het vervoer van brandbare vaste stoffen, zoals zwavel en naftaleen, heeft daarentegen een sterke toename laten zien van 145,6 procent tot 40,3 miljoen ton in 2021.

Het transport van gevaarlijke stoffen in Nederland gebeurt voornamelijk via pijpleidingen, over het water, over de weg en over het spoor. Pijpleidingen nemen hierin de grootste rol in, waarbij in 2021 meer dan 304 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen werd vervoerd. Vooral het transport van aardgas en olie verloopt via pijpleidingen. Het overgrote deel van het pijpleidingvervoer is echter binnenlands. De afvoer van gevaarlijke stoffen via pijpleidingen, met name gas, is de afgelopen jaren met 37,2 procent gedaald.

Ook het vervoer via zeeschepen is significant, met bijna 218 miljoen ton in 2021. Vooral het vervoer van olie speelt hierbij een grote rol. De binnenvaart had in 2021 een aandeel van 100 miljoen ton in het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurde vooral in de doorvoer. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor heeft een kleinere impact qua gewicht. Het binnenlandse wegvervoer omvat voornamelijk de bevoorrading van benzinestations.

Over het algemeen worden pijpleidingen bijna exclusief gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. Bijna alle lading die door pijpleidingen stroomt, met uitzondering van drinkwater, betreft gevaarlijke stoffen. In de binnenvaart en zeevaart bestaat respectievelijk 37,0 procent en ruim 28,2 procent van de totale vervoerde lading uit gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en over de weg is relatief beperkt, met percentages van respectievelijk 14,1 procent en 2,2 procent.

Op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur? Neem contact op.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADR, Veiligheidsadviseur en getagd met , , , .