Gelimiteerde hoeveelheden - LQ

Van uw ADR Veiligheidsadviseur: wat zijn de regels van gelimiteerde hoeveelheden

In het ADR vinden we de regels van limited quantities, afgekort ook wel LQ en in het Nederlands Gelimiteerde hoeveelheden. Aangegeven is dat gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke goederen die in gelimiteerde hoeveelheden verpakt zijn, niet onderworpen zijn aan enige andere bepalingen van het ADR, met uitzondering van de desbetreffende bepalingen van: a) Deel 1, hoofdstukken 1.1, […]

Overtredingen en geen aangestelde ADR Veiligheidsadviseur

Onlangs heeft de ILT 23 bedrijven Oost-Gelderland onverwachts bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn twee processen-verbaal uitgereikt, werden twaalf waarschuwingen gegeven en drie zendingen gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor vervoer. Twee bedrijven beschikten niet over een ADR Veiligheidsadviseur. Onlangs voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Oost-Gelderland zowel weginspecties als bedrijfsinspecties uit om de naleving van […]

Definitie en belang

Een ADR veiligheidsadviseur is een professional die gespecialiseerd is in het adviseren van bedrijven over het veilige vervoer van gevaarlijke goederen, conform de ADR-regelgeving (Accord Dangereuses Routier). Deze regelgeving omvat een breed scala aan voorschriften die ervoor zorgen dat gevaarlijke goederen veilig worden getransporteerd, zowel voor de mensen die ermee werken als voor de omgeving. […]

Rolf Baas

ADR veiligheidsadviseur: waarborgen van de veiligheid en naleving van regelgeving

In de wereld van het vervoer en de logistiek van gevaarlijke stoffen speelt de ADR veiligheidsadviseur een cruciale rol. Deze specialist, wiens functie is gecreëerd in overeenstemming met de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), is onmisbaar voor het waarborgen van de veiligheid en naleving van regelgeving. Sinds […]

De Bijdrage van Veiligheidsadviseurs aan Transportveiligheid

Het Cruciale Belang van Veiligheidsadviseurs bij het Vervoer van Gevaarlijke Goederen In de complexe wereld van het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, vervult de veiligheidsadviseur een sleutelrol die niet onderschat mag worden. De benoeming van één of meer veiligheidsadviseurs is niet alleen een wettelijke verplichting voor ondernemingen die zich bezighouden met deze bedrijvigheid, […]

Vervoer gevaarlijke stoffen afgenomen

In Nederland is het vervoer van gevaarlijke stoffen afgenomen, volgens cijfers van het CBS. In het jaar 2021 werd er in totaal 644 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen over Nederlands grondgebied vervoerd. Dit cijfer vertegenwoordigt een afname van 9,3 procent ten opzichte van het jaar 2013. Interessant genoeg nam de aanvoer van gevaarlijke stoffen vanuit […]

Helemaal actueel met de ADR 2023-2024, ADN 2023-2024 en RID 2023-2024 boeken

Met veel plezier kunnen we aankondigen dat de nieuwe edities van de ADR 2023-2024, ADN 2023-2024 en RID 2023-2024 boeken verschenen zijn. Deze publicaties zijn belangrijk voor professionals die werken met gevaarlijke stoffen en zullen een essentiële referentie zijn voor het veilig gevaarlijke stoffen vervoer. De ADR 2023-2024 Boeken De nieuwe editie van de ADR […]

Uw ADR Veiligheidsadviseur: Controle op gevaarlijke stoffen in voertuigen

Als ADR Veiligheidsadviseur en transportbedrijf wil je natuurlijk altijd zeker zijn dat je veiligheid op de weg kunt garanderen. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is een verantwoordelijke taak die de nodige risico’s met zich meebrengt. Daarom is het van belang om regelmatig controles uit te voeren op de voertuigen die hiervoor worden gebruikt. Onlangs heeft […]

Telling in het kader Wet vervoer gevaarlijke stoffen is weer begonnen

Sinds 6 maart tot en met 23 april 2023 houdt Rijkwaterstaat haar jaarlijkse telling van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als wegbeheerder heeft Rijkswaterstaat een onderzoeksplicht vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Met behulp van mobiele camera’s telt de installatie langs een aantal rijkswegen in Nederland het transport van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan […]

Wijzigingen in de ADR per 1 januari 2023 – ADR2023

Per 1 januari 2023 gaan er weer wijzigingen in het ADR doorgevoerd worden. Het aantal veranderingen in de ADR per 1 januari 2023 is gelukkig  beperkt. Onderstaand een korte opsomming waarbij rekening gehouden moet worden dat dit nog een vrije vertaling betreft en er nog meer wijzigingen zijn, maar beperkt.   Nieuwe UN-nummers en bijzondere […]