Uw ADR Veiligheidsadviseur: Controle op gevaarlijke stoffen in voertuigen

Als ADR Veiligheidsadviseur en transportbedrijf wil je natuurlijk altijd zeker zijn dat je veiligheid op de weg kunt garanderen. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is een verantwoordelijke taak die de nodige risico’s met zich meebrengt. Daarom is het van belang om regelmatig controles uit te voeren op de voertuigen die hiervoor worden gebruikt.

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een controle uitgevoerd op acht voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoerden. De resultaten van deze controle zijn zorgwekkend. Maar liefst zes van de acht voertuigen bleken in overtreding te zijn.

Overtredingen bij de controle

Bij de controle zijn verschillende overtredingen aan het licht gekomen. Zo bleken er voertuigen te zijn die niet goed waren beladen, waardoor de lading kon gaan schuiven tijdens het rijden. Ook waren er voertuigen die niet voorzien waren van de juiste veiligheidsvoorzieningen, zoals een vlamkerende rooster of een explosievrije ventilator. Bovendien waren er voertuigen waarvan de technische staat niet op orde was.

Al deze overtredingen vormen een gevaar voor zowel de bestuurders als voor de omgeving. Een ongeluk met gevaarlijke stoffen kan namelijk ernstige gevolgen hebben, zowel voor mens als milieu.

De risico’s van het vervoeren van gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt inherent risico’s met zich mee. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld brand veroorzaken of een explosiegevaar vormen. Daarnaast kunnen gevaarlijke stoffen bij lekkage of morsing schade veroorzaken aan het milieu, de gezondheid van mensen of dieren in gevaar brengen en zelfs leiden tot evacuaties.

Daarom is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het vervoeren van deze stoffen. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften is daarbij essentieel.

Maatregelen om de veiligheid te waarborgen

Als transportbedrijf kun je verschillende maatregelen nemen om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen te waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de voertuigen regelmatig te controleren op de technische staat en de aanwezigheid van de juiste veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast is het van belang om de lading op de juiste manier te beladen en te zorgen voor de juiste verpakking en markering.

Ook is het van belang om de medewerkers die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen goed op te leiden en te trainen. Zij moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften en weten hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit.

Ben je als transportbedrijf op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur? Neem contact op.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADR, Veiligheidsadviseur en getagd met , , , , .