Wijzigingen in de ADR per 1 januari 2023 – ADR2023

Per 1 januari 2023 gaan er weer wijzigingen in het ADR doorgevoerd worden. Het aantal veranderingen in de ADR per 1 januari 2023 is gelukkig  beperkt. Onderstaand een korte opsomming waarbij rekening gehouden moet worden dat dit nog een vrije vertaling betreft en er nog meer wijzigingen zijn, maar beperkt.

 

Nieuwe UN-nummers en bijzondere bepalingen.

Er is dit keer slechts één nieuw UN-nummer:

UN3550 KOBALTDIHYDROXIDE POEDER, met niet minder dan 10% inadembare deeltjes.

Het UN-nummer 1169 is geschrapt en de vermelding voor UN-nummer 1197 is gewijzigd in: “1197 EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma”.

Ook zijn er nieuwe bijzondere bepalingen 396, 397, 398 en 676.

 

Hoofdstuk 1 wijzigingen

Binnen Hoofdstuk 1 zijn er een aantal wijzigingen in de definities. Deze wijzigingen zijn bijgewerkt, verwijderd of toegevoegd.

1.1.4.7.1 Invoer van gassen

Hervulbare drukrecipiënten goedgekeurd door het Department of Transportation van de Verenigde Staten van Amerika en geconstrueerd en getest in overeenstemming met de normen vermeld in Deel 178, Specificaties voor verpakkingen van Titel 49, Transport, van de Code of Federal Regulations geaccepteerd voor vervoer in een transportketen volgens 1.1.4.2 mag worden vervoerd vanaf de plaats van de tijdelijke opslag op het eindpunt van de transportketen naar de eindgebruiker.

1.1.4.7.2 Export van gassen en lege, ongereinigde drukrecipiënten

Navulbare drukrecipiënten geautoriseerd door het

Department of Transportation van de Verenigde Staten van Amerika en gebouwd in overeenstemming met de normen vermeld in Deel 178, Specificaties voor verpakkingen van Titel 49, Transport, van de Code of Federal Regulations mogen worden gevuld en alleen vervoerd met het oog op uitvoer naar landen die geen overeenkomst sluitende partij zijn bij het ADR, mits aan de volgende bepalingen wordt voldaan:

(A) Het vullen van het drukrecipiënt is in overeenstemming met de relevante vereisten van de Code of Federal Regulations of the United States van Amerika;

(B) De drukrecipiënten moeten worden gemerkt en geëtiketteerd in overeenstemming met: met hoofdstuk 5.2;

(C) De bepalingen van 4.1.6.12 en 4.1.6.13 zijn van toepassing op drukrecipiënten. Drukrecipiënten mogen niet worden gevuld nadat ze aan een periodieke inspectie moeten worden onderworpen, maar mogen na het verstrijken van de tijdslimiet worden vervoerd voor het uitvoeren van inspecties, met inbegrip van de tussentijdse vervoershandelingen.”

 

Hoofdstuk 2 wijzigingen

Het UN-nummer 1169 is geschrapt en de vermelding voor UN-nummer 1197 is gewijzigd in: “1197 EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma”.

 

Hoofdstuk 3 wijzigingen

De volgende UN-nummers en hun wijzigingen worden hieronder vermeld:

UN 1002 heeft de speciale bepaling 397 toegevoegd

UN 1012, de naam en beschrijving is gewijzigd in “BUTYLENE”, en de speciale bepaling 398 is toegevoegd

UN 1169 is verwijderd uit het ADR

UN 1197 (PG II en III) is gewijzigd in: “1197 EXTRACTEN, VLOEIBAAR, voor smaak of aroma”

UN 1345 de naam en beschrijving is gewijzigd in “RUBBER SCRAP of RUBBER SHODDY, poedervormig of gegranuleerd, niet meer dan 840 micron en een rubbergehalte van meer dan 45 %”

UN 1872 heeft een meerdere wijzigingen in de details in verschillende kolommen

UN 1891 heeft een meerdere wijzigingen in het detail in verschillende kolommen

UN 2015, “WATERSTOFPEROXIDE, GESTABILISEERD of” is toegevoegd

UN 2426 de naam en beschrijving is gewijzigd in “AMMONIUMNITRAAT, LIQUID (hot geconcentreerde oplossing)”

UN 2908 tot 2911, de tunnelbeperkingscode is gewijzigd in “(─)”

UN 3208 (PG II) “E0” is gewijzigd in “E2”

UN 3209 (PG II) “E2” is gewijzigd in “E0”

UN-nummer 3269 (PG II en III) en UN 3527 (PG II en III) “E0” is gewijzigd in “Zie SP 340”

UN 3509 “VC1” is toegevoegd

UN 3536 “2” is toegevoegd aan kolom 15

UN 538 speciale bepaling 396 werd hierin toegevoegd

Voor alle VN-nummers waaraan bijzondere bepaling 386 is toegekend, is ook bijzondere bepaling 676 toegekend. Geldt voor UN-nummers 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1246, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589 , 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2396, 2452, 2521, 2522, 2527, 2531, 2607, 2618 , 2838, 3022, 3073, 3079, 3302, 3531, 3532, 3533 en 3534

UN 3550 is een nieuwe vermelding voor KOBALTDIHYDROXIDE POEDER, dat niet minder dan 10% inadembare deeltjes bevat

 

Hoofdstuk 4 wijzigingen

De opmerking “De toegestane verpakkingen mogen een netto massa van 400 kg overschrijden (zie 4.1.3.3).” is toegevoegd aan P003, P004, P005, P006, P130, P144, P408, P801, P903, P905, P906, P907, P909 en P910.

 

Hoofdstuk 5 wijzigingen

5.4.1.1.5 is gewijzigd in:

“Wanneer gevaarlijke goederen worden vervoerd in bergingsverpakkingen in overeenstemming met 4.1.1.19, met inbegrip van grote bergingsverpakkingen, grotere verpakkingen of grote verpakkingen van het juiste type en prestatieniveau om te worden gebruikt als bergingsverpakking, moeten de woorden “BERGINGSVERPAKKING” worden toegevoegd na de omschrijving van de goederen in het vervoersdocument.

Wanneer gevaarlijke goederen worden vervoerd in bergingsdrukrecipiënten in overeenstemming met 4.1.1.20, moeten de woorden ” SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE” (of NL vertaling) worden toegevoegd na de beschrijving van de goederen in het vervoerdocument.”

 

Hoofdstuk 6 wijzigingen

Hoofdstuk 6 heeft een flink tal wijzigingen ten opzichte van ISO-normen en veel redactionele wijzigingen zoals:

De gelijkwaardige procedures voor conformiteitsbeoordeling en periodieke inspectie en beproeving zijn gewijzigd, evenals de procedures voor conformiteitsbeoordeling, typegoedkeuring en inspecties

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd, hoofdstuk 6.9 — Eisen voor het ontwerp, de constructie, de inspectie en het testen van transporttanks met schalen gemaakt van vezelversterkte kunststof (frp) materialen

Hoofdstuk 6.13, dat voorheen hoofdstuk 3.9 was, is gewijzigd — “Hoofdstuk 6.13 Eisen voor het ontwerp, de constructie, de uitrusting, de typegoedkeuring, het testen en het merken van vaste tanks (tankwagens) en afneembare tanks van vezelversterkte kunststof (frp)”.

 

Hoofdstuk 7 wijzigingen

P200, P205 en P621 zijn allemaal gewijzigd.

Hoofdstuk 7.1 ziet ook dat het woord “GESTABILISEERD” wordt vervangen door de woorden “TEMPERATUURGESTUURD”.

In hoofdstuk 7.2 is V6 geschrapt en “V15 IBC’s moeten worden vervoerd in gesloten voertuigen of in gesloten containers.” Komt daarvoor in de plaats.

Daarnaast zijn er nog een klein aantal wijzigingen in 7.3.1.13, 7.4.1 en 7.5.1.2.

 

Hoofdstuk 9 wijzigingen

Wijzigingen zijn als volgt:

9.7.9 Aanvullende veiligheidseisen voor FL en EX/III voertuigen.

9.7.9.1 De volgende voertuigen moeten zijn uitgerust met een automatisch brandblussysteem voor het compartiment waar de verbrandingsmotor die het voertuig aandrijft zich bevindt:

  1. FL-voertuigen die vloeibaar gemaakte en samengeperste ontvlambare gassen vervoeren met een classificatiecode met een F
  2. FL-voertuigen met verpakkingsgroep I of verpakkingsgroep II ontvlambare vloeistoffen
  3. EX/III-voertuigen.

9.7.9.2 De volgende voertuigen moeten zijn uitgerust met een thermische beveiliging die de verspreiding van een brand door alle wielen kan verminderen:

  1. FL-voertuigen die vloeibaar gemaakte en samengeperste ontvlambare gassen vervoeren met een classificatiecode met een F;
  2. FL-voertuigen die ontvlambare vloeistoffen van verpakkingsgroep I of verpakkingsgroep II vervoeren; en
  3. EX/III-voertuigen.

Opmerking: Het doel is om de verspreiding van het vuur naar de lading te voorkomen, bijvoorbeeld met thermische schilden of andere gelijkwaardige systemen, ofwel:

 

  1. Door directe verspreiding van het wiel naar de last, of
  2. Door indirecte verspreiding van het wiel naar de cabine en verder naar de lading.

 

Bent u op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur?

of op zoek naar E-learning ADR Veiligheidsadviseur?

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in Veiligheidsadviseur en getagd met , , , , , .