Overtredingen en geen aangestelde ADR Veiligheidsadviseur

Onlangs heeft de ILT 23 bedrijven Oost-Gelderland onverwachts bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn twee processen-verbaal uitgereikt, werden twaalf waarschuwingen gegeven en drie zendingen gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor vervoer. Twee bedrijven beschikten niet over een ADR Veiligheidsadviseur. Onlangs voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Oost-Gelderland zowel weginspecties als bedrijfsinspecties uit om de naleving van de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te controleren. In totaal werden 27 voertuigen gecontroleerd, waarbij in twee gevallen een proces-verbaal werd uitgeschreven.

Bij het wegvervoer van gevaarlijke stoffen zijn diverse partijen betrokken zoals de afzender, vervoerder, vuller, verpakker en losser. Elk heeft specifieke veiligheidsverantwoordelijkheden, vastgelegd in het ADR, het internationale verdrag voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Zo is de afzender onder meer verantwoordelijk voor correcte classificatie en het verstrekken van informatie over de gevaarlijke stoffen aan de betrokken partijen. De vervoerder zorgt ervoor dat de chauffeur adequaat is opgeleid en dat er een correct vervoersdocument aanwezig is. Samen zorgen deze partijen voor een veilig transportproces.

Een proces-verbaal werd uitgevaardigd voor een tankwagen die, hoewel leeg, nog niet was gereinigd van bijtende vloeistof. De chauffeur had geen volledig vervoersdocument, de dichtstbijzijnde afsluiter van de dampretourleiding stond open, en er was onvoldoende ruimte tussen de laatste afsluiter van de losleiding en de stootbalk, slechts 2 cm in plaats van de vereiste 10 cm. Een ander voertuig dat oude accu’s in kunststof bakken vervoerde, voldeed ook niet aan de eisen: de accu’s staken boven de randen van de bakken uit, en de vereiste etiketten en milieugevaarlijke aanduidingen ontbraken. Hiervoor werd eveneens een proces-verbaal opgesteld. Er werden ook waarschuwingen gegeven voor andere tekortkomingen zoals de afsluiters van een tankcontainer, de borging van het oranje bord, incorrecte stuwage en onvolledige uitrusting. Bij de onaangekondigde bedrijfsbezoeken constateerde ILT diverse overtredingen. Twee bedrijven ontvingen een proces-verbaal wegens het ontbreken van een ADR-veiligheidsadviseur. Negen waarschuwingen werden uitgegeven voor onvoldoende opgeleid personeel (geen ADR Awareness 1.3) en drie voor incorrecte markeringen en etikettering van verpakkingen. Bij drie bedrijven blokkeerde ILT de verzending van gevaarlijke stoffen, die eerst moesten worden aangepast aan de regelgeving voordat transport kon worden toegestaan.

Zijn jullie op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur?

 

 

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in Veiligheidsadviseur en getagd met , , , .