Lemm Transport en externe ADR veiligheidsadviseur werken samen aan veiligheid op de weg

Het vervoer van gevaarlijke stoffen schrijft voor dat een bedrijf of instelling dient te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. Vanaf welke hoeveelheden en onder welke voorwaarden is vastgelegd binnen het ADR en de landelijke regelgeving. De functie van veiligheidsadviseur kan binnen het bedrijf geregeld zijn, maar kan ook ingevuld worden door een externe adviseur.

Iedere onderneming waarvan de bedrijvigheid de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg betreft, of het daarmee samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen. Deze adviseurs zijn ermee belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen en milieu. Veel bedrijven die het vervoer van gevaarlijke stoffen niet als hoofdzaak zien kiezen voor de dienstverlening van een externe ADR veiligheidsadviseur.

De lading die bij Lemm wordt vervoerd is zeer divers en varieert van diepvrieslading, zoals vlees en vis, ongevaarlijke en gevaarlijke chemicaliën tot aan dierenvoedsel, huishoudelijke artikelen en overige producten die in een zeecontainer vervoerd kunnen worden. Abbo: “Omdat we regelmatig ADR producten vervoeren maken we gebruik van een externe veiligheidsadviseur. De wet schrijft namelijk voor dat als een bedrijf gevaarlijke stoffen vervoert over weg, spoor en/of zee, laadt of lost dat er een veiligheidsadviseur moet zijn. De ADR veiligheidsadviseur controleert of de voorschriften worden nageleefd, adviseert tijdens de transporten betreffende ADR, maakt verslagen en rapporteert daar waar nodig”.

Sinds vele jaren maakt Lemm gebruik van SafetyNet Consultants als externe ADR veiligheidsadviseur. “Daar ongeveer 30% van onze transporten onder ADR richtlijnen vallen, was het voor ons niet rendabel om zelf een veiligheidsadviseur in dienst te nemen. Tevens is het niet verplicht om zelf een veiligheidsadviseur in dienst te nemen , dit mag ook extern geregeld worden. Zo zijn we na wat speuren op internet begin 2003 bij Safetynet terecht gekomen”, aldus Abbo. Hij vervolgt: “Nu, inmiddels 17 ADR-veiligheidsjaarverslagen verder, maken we nog steeds naar volle tevredenheid gebruik van de brede vakkennis van SafetyNet Consultants op het gebied van gevarengoed binnen het beroepsgoederenvervoer”.

Als adviseur biedt SafetyNet Consultants al sinds 2002 haar diensten op het gebied van gevaarlijke stoffen. Eerst in de vorm van een eenmanszaak, welke over ging naar SafetyNet Nederland en welke nu ondergebracht is in een aparte werkmaatschappij: SafetyNet Consultants. Abbo: “Via e-mail of door telefonisch contact tussen bedrijf en veiligheidsadviseur worden het gehele jaar actuele zaken betreffende de ADR regelgeving besproken en daar waar nodig gecorrigeerd. Tevens vindt er jaarlijks tegen het einde van het jaar op het bedrijf een controle plaats. Tijdens de controle checken we met elkaar of alles nog conform de juiste ADR-wetgeving verloopt. Tevens worden daar waar nodig correcties gemaakt en advies gegeven voor aanpassingen binnen de wetgeving. Niet geheel onbelangrijk wordt tevens gekeken of de transportverzekeringen en de overige verzekeringen daarbij conform de wetgeving zijn. Indien nodig worden benodigde cursussen ingepland. Dit geheel onder supervisie van SafetyNet”.

Lemm transport en SafetyNet Consultants laten zien dat bedrijven elkaar in kennis kunnen versterken en ieder vanuit hun eigen specialisme zorg dragen voor het vergroten van de veiligheid op de weg. De lange samenwerking geeft daarbij het vertrouwen in elkaar weer.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in Veiligheidsadviseur en getagd met , , .