ILT gaat handhaven op kwaliteit ADR veiligheidsadviseur en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit ADR veiligheidsadviseur alsmede het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren tekort schiet.

Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspectie meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven.

Handhaving op veiligheidsadviseur

De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en voldoende de naleving van de voorschriften heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

Handhaving op het jaarverslag

Ook wordt er bestuursrechtelijk gehandhaafd op de aanwezigheid en de kwaliteit van het jaarverslag. De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal belangrijke aspecten die tenminste hierin aanwezig moeten zijn, zoals een beschrijving van:

• de algemene activiteiten en die van gevaarlijke stoffen van de onderneming;
• de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur;
• de opleiding van de veiligheidsadviseur;
• incidenten, bijna incidenten of ernstige inbreuken, de analyse hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van deze incidenten;
• het beveiligingsplan ingevolge hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID, ADN;
• procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming;
• de controle op de naleving van de voorschriften door de veiligheidsadviseur;
• de adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer.

De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:*

• Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000,00;
• Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
• Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500,00;
• Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000,00.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in Veiligheidsadviseur en getagd met , .