De functie van ADR Veiligheidsadviseur verdient meer aandacht

Drukke tijden voor de (externe) ADR Veiligheidsadviseurs. Bij veel bedrijven die onder de verplichting van de Veiligheidsadviseur vallen wordt tegen deze tijd nl. een ADR-jaarverslag opgesteld. Inhoudelijk zouden daarin verschillende zaken behandeld moeten worden, maar de kwaliteit van de verslagen blijkt toch iedere keer weer te verschillen.

Zoals bekend zijn de taken van de ADR Veiligheidsadviseur opgenomen in het ADR en heeft de taakomschrijving een groter aandachtsveld dan het simpelweg opstellen van een paar A4’tjes. Zo wordt alleen al in de hoofdtaken verwacht dat naast het jaarverslag de adviseur de onderneming van advies dient bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen. En dat is een brede taak welke veel serieuzer ingekleed dient te worden dan vaak gebeurt.

Max Govaert van SafetyNet Consultants: “Of het nu gaat om een eigen rijder of een groot bedrijf, de taken van de ADR Veiligheidsadviseur bevatten niet alleen dat ADR-jaarverslag. Ook alle andere benoemde taken zullen behoorlijk uitgevoerd moeten worden. En dat laat nogal eens te wensen over. Een oproep van ons aan de collega adviseurs: neem deze taken nog eens goed onder de loep.”

Zo zal er actief en aanwijsbaar gecontroleerd moeten worden of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen nageleefd worden. Zoals het identificeren van de gevaarlijke stoffen: bestaat hier een werkinstructie voor en wordt deze nageleefd? Wordt er gecontroleerd of er procedures of werkinstructies zijn voor het vervoer, het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke goederen? En wordt het hiervoor gebruikte materieel gecontroleerd? Is er een laadprocedure voor de operators, een losprocedure, een instructie voor het opstellen van vrachtdocumenten voor het administratief personeel? En zo gaat de lijst verder.

Ook het invoeren van controlemethoden om ervoor te zorgen dat de documenten en veiligheidsuitrusting die het vervoer moeten begeleiden aanwezig zijn is belangrijk. Hierbij dienen ze niet alleen aan boord van de vervoermiddelen te zijn, ze moeten tevens conform de voorschriften zijn. Ook controlemethoden om ervoor te zorgen dat de voorschriften met betrekking tot het verpakken, vullen, laden en lossen worden nageleefd spelen een belangrijke rol. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

  • Zijn er checklists opgesteld voor het beladen of lossen, zodat medewerkers op gemakkelijke en sluitende wijze kunnen controleren of aan de ADR wordt voldaan?
  • Is er een checklist opgesteld om de ADR-koffer te controleren?
  • Wordt de checklist ook daadwerkelijk ingevuld?

De taken blijven niet alleen beperkt tot de onderneming zelf: ook wat betreft de keuze en het gebruik van onderaannemers of andere tussenpersonen en de naleving van de wettelijke voorschriften en de bijzondere behoeften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen dienen bekeken te worden. Zo dient actief gecontroleerd te worden of de ingehuurde eigen rijders of andere transportbedrijven over een ADR Veiligheidsadviseur beschikken. Ook de naleving van de beveiligingsvoorschriften en het adviseren bij de aankoop van vervoermiddelen met eventuele bijzondere vereisten met betrekking tot de vervoerde gevaarlijke goederen verdienen aandacht.

Wat betreft opleiding zijn de controletaken op opleidingen veel uitgebreider dan vaak ingevuld wordt. Enkele voorbeelden van controletaken:

– controle op het feit of alle betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen, onder meer over de wijzigingen van de voorschriften;

– controle of deze opleiding in het dossier gedocumenteerd is;

– een controle of de betrokken werknemers ook echt kennis hebben van de procedures, werkinstructies, noodprocedures en beveiligingsmaatregelen.

Wat laatstgenoemde betreft: dit kunnen dus ook lab medewerkers die afval inzamelen of gevaarlijke stoffen ontvangen zijn. Meestal zijn deze medewerkers wel geschoold voor hun werkzaamheden, maar hebben ze ook kennis van de ADR-taken die zij uitvoeren? Uit de praktijk blijkt keer op keer dat dit niet het geval is.

Nog wat overige taken van de ADR Veiligheidsadviseur op een rijtje:

– Controleer je ook of er passende noodprocedures bij eventuele ongevallen of voorvallen zijn die de veiligheid tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen of tijdens het verpakken, vullen, laden en het lossen in gevaar kunnen brengen?

– Zijn er scenario’s in het noodplan uitgewerkt wanneer een IBC met een milieugevaarlijke/bijtende stof lek geprikt wordt tijdens het laden of lossen?

– Zijn de medewerkers bekend met de instructies wat te doen tijdens een dergelijk scenario en worden de scenario’s wel eens geoefend?

– Zijn er procedures opgesteld voor het verrichten van analyses en zo nodig het opstellen van rapporten over de ongevallen/voorvallen tijdens het vervoer, het verpakken, vullen, laden en het lossen van gevaarlijke goederen?

– Worden er passende maatregelen genomen om herhaling van ongevallen, voorvallen of ernstige inbreuken te voorkomen?

Kortom: de ADR Veiligheidsadviseur beschikt over een breed takenpakket. Of de onderneming nu een externe adviseur in de arm genomen heeft of over een eigen ADR Veiligheidsadviseur beschikt. De taken dienen een serieuze invulling te krijgen. En de ADR Veiligheidsadviseur moet als zodanig over een missie beschikken; niet alleen om de taken uit te voeren, maar ook de wil hebben om de veiligheid binnen het bedrijf te vergroten.

Op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur?

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADR, Veiligheidsadviseur en getagd met , .