ADR veiligheidsadviseur ook voor de op de werkvloer

De ADR veiligheidsadviseur heeft volgens de regelgeving van het ADR welke opgenomen is in het VLG een aantal wettelijke taken uit te voeren. Veel adviseurs houden zich voornamelijk bezig met het opstellen van het ADR jaarverslag, maar houden zich onvoldoende bezig met de taken die voortvloeien die de andere ADR functes, zoals die van de belader, losser, vuller, verpakker en de afzender.

Zo heeft de afzender de volgende taken:

  1. a) zich ervan vergewissen dat de gevaarlijke goederen overeenkomstig het ADR zijn ingedeeld en ten vervoer zijn toegelaten;
  2. b) aan de vervoerder de vereiste gegevens en informatie in verifieerbare vorm en eventueel de vereiste vervoersdocumenten en begeleidende documenten (vergunningen, toelatingen, notificaties, mededelingen, certificaten, enz.) leveren, in het bijzonder met inachtneming van de voorschriften van hoofdstuk 5.4 en van de tabellen van deel 3;
  3. c) uitsluitend verpakkingen, grote verpakkingen, IBC’s en tanks (tankwagens, batterijwagens, afneembare tanks, MEGC’s, transporttanks of tankcontainers) gebruiken, die voor het vervoer van de betreffende goederen zijn toegelaten en geschikt zijn, alsmede van de in het ADR voorgeschreven kenmerken zijn voorzien;
  4. d) de voorschriften voor de wijze van verzending en de beperkingen van de verzending in

acht nemen;

  1. e) ervoor zorgen dat ook ongereinigde en niet ontgaste lege tanks (tankwagens, batterijwagens, afneembare tanks, MEGC’s, transporttanks of tankcontainers) of ongereinigde lege voertuigen, containers voor los gestort goed van kenmerking en (grote) etiketten worden voorzien overeenkomstig hoofdstuk 5.3 en dat ongereinigde lege tanks op dezelfde wijze gesloten zijn en dezelfde waarborgen van dichtheid bieden als in gevulde toestand.

Maar voert de ADR veiligheidsadviseur ook voldoende controle uit op deze taken of zij binnen de organisatie voldoende worden uitgevoerd en conform de ADR? Deze controle moet wel uitgevoerd worden.

De taken van de ADR veiligheidsadviseur gaan dus verder dan uitsluitend het jaarverslag. Bent u op zoek naar een externe ADR veiligheidsadviseur die up to date kennis van zaken heeft neem dan contact met ons op.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in Veiligheidsadviseur en getagd met , , .