Overtredingen en geen aangestelde ADR Veiligheidsadviseur

Onlangs heeft de ILT 23 bedrijven Oost-Gelderland onverwachts bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn twee processen-verbaal uitgereikt, werden twaalf waarschuwingen gegeven en drie zendingen gevaarlijke stoffen geblokkeerd voor vervoer. Twee bedrijven beschikten niet over een ADR Veiligheidsadviseur. Onlangs voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Oost-Gelderland zowel weginspecties als bedrijfsinspecties uit om de naleving van […]