Voorstellen van de Europese vereniging van de veiligheidsadviseur

De EASA, de Europese vereniging van de veiligheidsadviseur,  heeft een aantal voorstellen voor wetswijzigingen bij de UNECE ingediend. Deze voorstellen betreffen de onderwerpen ‘training’ en ‘veiligheidsadviseur’ en zijn besproken bij de Joint Meeting van de Working Party on the Transport of Dangerous Goods, van 14 tot 18 maart 2016 (WP.15/AC.1). Een van de voorstellen betreft […]

ADR veiligheidsadviseur eigen rijder

Binnengekomen vraag: is bij het vervoer van een tankcontainer een ADR basis voldoende?

  Bestuurders van voertuigen waarmee gevaarlijke goederen worden vervoerd, moeten in het bezit zijn van een ADR certificaat, afgegeven door de bevoegde autoriteit, waarin staat dat zij hebben deelgenomen aan een opleiding en met goed gevolg een examen hebben afgelegd aangaande bijzondere voorschriften, die bij het vervoer van gevaarlijke goederen in acht moeten worden genomen. […]

ILT gaat handhaven op kwaliteit ADR veiligheidsadviseur en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit ADR veiligheidsadviseur alsmede het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren tekort schiet. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee […]

Afvullen chemie

Handelingen met gevaarlijke stoffen door ADR chauffeur toegestaan na afspraken

Handelingen met gevaarlijke stoffen door ADR chauffeurs zijn toegestaan zo luidt het oordeel van de WP.15. ADR chauffeurs mogen na afloop van het transport handelingen verrichten met gevaarlijke stoffen wanneer hierover afspraken zijn gemaakt tussen de vervoerder en ontvanger. Dit volgens de uitspraak van de Working Party on the transport of dangerous goods (WP.15) van […]

Onjuiste informatie over vervoer vervuilde medische instrumenten

Wanneer je vervuilde medische instrumenten vervoert of laat vervoeren voor sterilisatie dan gelden daar de spelregels voor het ADR. In de praktijk komen we tegen dat daarover onjuiste informatie over verspreid wordt. Daarom hierbij een korte uitleg. Het ADR stelt voorwaarden aan de verpakking waarmee deze vervuilde instrumenten worden vervoerd . Als de verpakking aan […]

Richtlijn voor onderzoek transportincidenten gepubliceerd

De Europese chemische koepelorganisatie CEFIC, heeft een richtlijn gepubliceerd voor het onderzoeken van transportincidenten en het bepalen van de basisoorzaken van incidenten. De richtlijn is bedoeld voor alle partijen in de keten, zoals de logistiek, die hiermee te maken hebben. Via onderstaande link raadpleegt u de richtlijn: Guidelines for investigation of logistic incidents and identifying root causes […]

Vervoer gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

In een brief wijst ILT er op dat 30 juni 2015 de overgangstermijn van 1.6.1.20 van het ADR afloopt. Na deze datum dient het vervoer van gevaarlijke stoffen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ) te voldoen aan het het huidige 3.4. van het ADR. Dit betekent: Opleiding: een ieder die handelingen verricht met LQ dient conform […]