Telling in het kader Wet vervoer gevaarlijke stoffen is weer begonnen

Sinds 6 maart tot en met 23 april 2023 houdt Rijkwaterstaat haar jaarlijkse telling van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als wegbeheerder heeft Rijkswaterstaat een onderzoeksplicht vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Met behulp van mobiele camera’s telt de installatie langs een aantal rijkswegen in Nederland het transport van gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan brandbare vloeistoffen en gassen, zoals benzine, diesel en LPG. Hoewel de kans op ongelukken tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland erg klein is, kan het risico op een incident of een ongeval voor onrust zorgen bij de inwoners van gemeenten waar het vervoer van gevaarlijke stoffen doorheen gaat. Voor de ADR veiligheidsadviseur kan de telling meer inzicht geven in het werkelijk vervoer gevaarlijke stoffen.

Basisnet

Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit gaat vooral over rijkswegen. Voor elke weg die hoort bij het Basisnet is een risicoplafond vastgesteld. De risicoplafonds zijn het resultaat van een afweging tussen de belangen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen en de veiligheid van omwonenden.

Hoe meer bebouwing en hoe meer mensen er wonen en werken, hoe groter het risico. Het risicoplafond wordt uitgedrukt als afstanden vanaf de weg tot aan een berekende grens in de omgeving. Op basis van de resultaten van de tellingen toetsen we of het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de gestelde risicoplafonds blijft.

Oranje borden

Het is voor vervoerders van gevaarlijke stoffen verplicht om achterop het voertuig een oranje bord te bevestigen met codes die aanduiden welke stoffen zij vervoeren. Tijdelijk geplaatste mobiele camera’s maken alleen opnames van de specifieke oranje bebording op tankauto’s. Het laat zien dat er in werkelijkheid een stuk meer gevaarlijke stoffen wordt vervoerd. VNCW; de branchevereniging voor de chemische logistiek heeft al eerder kritische geluiden laten horen over de telling. Het tellen van tankwagens geeft geen goed beeld over het werkelijk vervoer gevaarlijke stoffen.

Ben u op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur? Neem contact op.

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagramby feather
Geplaatst in ADR, Veiligheidsadviseur en getagd met , , , .